wielkość czcionki: A- A A+

W kilku słowach...

Uukończyłem z wyróżnieniem w 2011 roku studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej na specjalności Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie. W 2012 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej na kierunku transport. W 2013 roku ukończyłem studia podyplomowe „Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych” na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W 2016 roku uzyskałem tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport.

Doświadczenie i kompetencje

Od 2011 roku jestem pracownikiem Instytutu Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Od 2006 do 2015 roku współpracowałem z Warszawską agencją reklamy JM Group jako developer aplikacji internetowych. W 2012 roku prowadziłem własną firmę informatyczną pod Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Od maja 2016 roku współpracuję z firma SKK S.A. w ramach prac badawczo-rozwojowych.

W 2013 uzyskałem państwowy Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. W 2014 roku zostałem certyfikowanym rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w dziedzinie: Logistyka przemysłowa oraz Marketing i zarządzanie w przemyśle.

Praca naukowa

Jestem autorem 40 publikacji naukowych, z czego 28 jest polskojęzycznych. Spośród 12 anglojęzycznych, 4 publikacje są indeksowane w bazach Web of Science lub Scopus, kolejne 6 jest w trakcie indeksacji, a jedna publikacja znajduje się na liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto kolejne 8 anglojęzycznych publikacji jest w trakcie recenzji lub druku.

Brałem udział w 6 konferencjach międzynarodowych (m.in. we Francji, Rosji, Hiszpanii) i 11 konferencjach krajowych, prezentując na nich 20 swoich publikacji naukowych.

Zainteresowania i hobby

Prywatnie jestem pasjonatem: średniowiecznego rycerstwa i płatnerstwa (7 lat aktywnego członkostwa w bractwie rycerskim), sztuk walki i broni białej. Miłośnikiem kina, teatru i muzyki.

Kontakt
Tel.+48 12 374 33 25
Fax: +48 12 628 33 11
Researcher ID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
  1. Lorenc A., Michnej M., Szkoda M., Information System Aiding the Logistics Processes of Loading and Securing in Railway Transport (2016), International Journal of Shipping and Transport Logistics, Vol. 8, No. 5, Bristol (UK), pp. 568-589
  2. Lorenc A., The efficiency and cost Evaluation of loading train wagons with the use of a railroad car puller (2016), Экономический вектор, Издательство Санкт-Петербургского государственного т, pp. 248-253
  3. Lorenc A., Rówińska P., Polskie firmy branży TSL na rynku krajowym i europejskim (2015), Logistyka (6), Poznań, pp. 1275-1284
  4. Lorenc A., Ratajczak J., Ocena efektywności logistycznej obsługi klienta w branży KEP (2015), Logistyka (6), Poznań, pp. 1251-1261
  5. Lorenc A., Szkoda M., Customer Logistic Service in the Automotive Industry with the Use of the SAP ERP System (2015), 4th IEEE International Conference on Advanced logistics and Transport (ICALT) , Valenciennes, France, pp. 18-23
Zobacz na: Web of Science Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc