wielkość czcionki: A- A A+

W kilku słowach...

Uukończyłem z wyróżnieniem w 2011 roku studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej na specjalności Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie. W 2012 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej na kierunku transport. W 2013 roku ukończyłem studia podyplomowe „Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych” na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W 2016 roku uzyskałem tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport.

Doświadczenie i kompetencje

Od 2011 roku jestem pracownikiem Instytutu Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Od 2006 do 2015 roku współpracowałem z Warszawską agencją reklamy JM Group jako developer aplikacji internetowych. W 2012 roku prowadziłem własną firmę informatyczną pod Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Od maja 2016 roku współpracuję z firma SKK S.A. w ramach prac badawczo-rozwojowych.

W 2013 uzyskałem państwowy Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. W 2014 roku zostałem certyfikowanym rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w dziedzinie: Logistyka przemysłowa oraz Marketing i zarządzanie w przemyśle.

Praca naukowa

Jestem autorem 40 publikacji naukowych, z czego 28 jest polskojęzycznych. Spośród 12 anglojęzycznych, 4 publikacje są indeksowane w bazach Web of Science lub Scopus, kolejne 6 jest w trakcie indeksacji, a jedna publikacja znajduje się na liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto kolejne 8 anglojęzycznych publikacji jest w trakcie recenzji lub druku.

Brałem udział w 6 konferencjach międzynarodowych (m.in. we Francji, Rosji, Hiszpanii) i 11 konferencjach krajowych, prezentując na nich 20 swoich publikacji naukowych.

Zainteresowania i hobby

Prywatnie jestem pasjonatem: średniowiecznego rycerstwa i płatnerstwa (7 lat aktywnego członkostwa w bractwie rycerskim), sztuk walki i broni białej. Miłośnikiem kina, teatru i muzyki.

Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 33 25
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
  1. Lorenc A., Charakterystyka suwnic oraz rozwiązań automatycznych wykorzystywanych w magazynach (2017), Nowoczesne hale nr 3, Katowice, pp. 79-83
  2. Lorenc A., Systemy wspomagające kompletacje produktów wykorzystywane w magazynach automatycznych (2017), Nowoczesne hale nr 2, Katowice, pp. 28-33
  3. Lorenc A., Method of effectiveness evaluation of products picking process for pick by order type in warehouse on basis of a picking list (2016), Conference Proceedings, Kraków, pp. 156-167
  4. Lorenc A., Szkoda M., Impact of a just-in-sequence system on the effectiveness of internal transport in automotive industry (2016), Conference Proceedings, Kraków, pp. 168-177
  5. Lorenc A., Przegląd metod kompletacji zamówień typu człowiek do towaru (2016), Nowoczesne hale nr 3, Katowice, pp. 63-68
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc