wielkość czcionki: A- A A+

W kilku słowach...

Ukończyłem z wyróżnieniem w 2011 roku studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej na specjalności Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie. W 2012 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej na kierunku transport. W 2013 roku ukończyłem studia podyplomowe „Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych” na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W 2016 roku uzyskałem tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport.

Doświadczenie i kompetencje

Od 2011 roku jestem pracownikiem Instytutu Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Od 2006 do 2015 roku współpracowałem z Warszawską agencją reklamy JM Group jako developer aplikacji internetowych. W 2012 roku prowadziłem własną firmę informatyczną pod Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Od maja 2016 roku współpracuję z firma SKK S.A. w ramach prac badawczo-rozwojowych.

W 2013 uzyskałem państwowy Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. W 2014 roku zostałem certyfikowanym rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w dziedzinie: Logistyka przemysłowa oraz Marketing i zarządzanie w przemyśle.

Praca naukowa

Jestem autorem 40 publikacji naukowych, z czego 28 jest polskojęzycznych. Spośród 12 anglojęzycznych, 4 publikacje są indeksowane w bazach Web of Science lub Scopus, kolejne 6 jest w trakcie indeksacji, a jedna publikacja znajduje się na liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto kolejne 8 anglojęzycznych publikacji jest w trakcie recenzji lub druku.

Brałem udział w 6 konferencjach międzynarodowych (m.in. we Francji, Rosji, Hiszpanii) i 11 konferencjach krajowych, prezentując na nich 20 swoich publikacji naukowych.

Zainteresowania i hobby

Prywatnie jestem pasjonatem: średniowiecznego rycerstwa i płatnerstwa (7 lat aktywnego członkostwa w bractwie rycerskim), sztuk walki i broni białej. Miłośnikiem kina, teatru i muzyki.

Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
  1. Augustyn Lorenc, Metody klasyfikacji produktów jako narzędzia poprawy efektywności kompletacji zamówień typu człowiek do towaru - najnowsze osiągnięcia (2018), Monografie Politechniki Krakowskiej, Kraków, pp. 1-215
  2. Burinskiene A., Lorenc A., Lerher T., A simulation study for the sustainability and reduction of waste in warehouse logistics (2018), International Journal of Simulation Modelling, Vol. 17, No. 3, DAAAM International Vienna, pp. 485-497
  3. Lorenc A., Górka N., Zwiększenie efektywności i zmniejszenie liczby błędów kompletacji zamówień w firmach 3PL poprzez zastosowanie kompletacji głosowej (2018), Nowoczesne hale nr 3, Katowice, pp. 73-78
  4. Lorenc A., Konkurencyjność polskiego transportu drogowego na rynku europejskim (2018), Ekonomiczne Problemy Usług, 1 (130), Szczecin, pp. 77-87
  5. Lorenc A., Szkoda M., Wyraz E., Methods of identifying the optimal positioning of different products within a warehouse with regard to minimising the costs associated with order picking (2018), Technical Transactions Y. 114, Vol. 5, Krakow, pp. 149-162
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc