wielkość czcionki: A- A A+

W kilku słowach...

Ukończyłem z wyróżnieniem w 2011 roku studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej na specjalności Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie. W 2012 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej na kierunku transport. W 2013 roku ukończyłem studia podyplomowe „Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych” na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W 2016 roku uzyskałem tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport.

Doświadczenie i kompetencje

Od 2011 roku jestem pracownikiem Instytutu Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Od 2006 do 2015 roku współpracowałem z Warszawską agencją reklamy JM Group jako developer aplikacji internetowych. W 2012 roku prowadziłem własną firmę informatyczną pod Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Od maja 2016 roku współpracuję z firma SKK S.A. w ramach prac badawczo-rozwojowych.

W 2013 uzyskałem państwowy Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. W 2014 roku zostałem certyfikowanym rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w dziedzinie: Logistyka przemysłowa oraz Marketing i zarządzanie w przemyśle.

Praca naukowa

Jestem autorem 40 publikacji naukowych, z czego 28 jest polskojęzycznych. Spośród 12 anglojęzycznych, 4 publikacje są indeksowane w bazach Web of Science lub Scopus, kolejne 6 jest w trakcie indeksacji, a jedna publikacja znajduje się na liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto kolejne 8 anglojęzycznych publikacji jest w trakcie recenzji lub druku.

Brałem udział w 6 konferencjach międzynarodowych (m.in. we Francji, Rosji, Hiszpanii) i 11 konferencjach krajowych, prezentując na nich 20 swoich publikacji naukowych.

Zainteresowania i hobby

Prywatnie jestem pasjonatem: średniowiecznego rycerstwa i płatnerstwa (7 lat aktywnego członkostwa w bractwie rycerskim), sztuk walki i broni białej. Miłośnikiem kina, teatru i muzyki.

Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
  1. Lorenc A., Lerher T., Effectiveness of product storage policy according classification criteria and warehouse size (2019), FME Transactions, VOL. 47, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 142-150
  2. Jamshidi M. , Darwesh A.M., Lorenc A., Ranjbari M., Meybodi, M.R., A precise Algorithm for detecting malicious sybil nodes in Mobile Wireless Senor Networks (2018), IEIE Transactions on Smart Processing and Computing, vol. 7, no. 6, Seoul, Korea, pp. 457-466
  3. Lorenc A., Assessment of logistic customer service in the CEP sector on the example of the city of Cracow (2018), European Journal of Service Management, Vol. 25, 1, Szczecin, pp. 149-156
  4. Lorenc A., Kuźnar M., Intelligent system to predict risk and costs of cargo theft in road transport in Europe (2018), International Journal of Engineering and Technology Innovation, vol. 8, no. 4, Taiwan, pp.
  5. Augustyn Lorenc, Metody klasyfikacji produktów jako narzędzia poprawy efektywności kompletacji zamówień typu człowiek do towaru - najnowsze osiągnięcia (2018), Monografie Politechniki Krakowskiej, Kraków, pp. 1-215
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc