wielko┼Ť─ç czcionki: A- A A+

Dzia??alno??─? ekspercka

 1. Ekspert Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju (NCBiR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 (nauki in??ynieryjne i techniczne).
 2. Oceniaj─?cy w Ogólnopolskim Konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zarz─?dzania Produkcj─? 2018
 3. Oceniaj─?cy w konkursie Innowator Ma??opolski, 10 edycja, 2016
 4. Rzeczoznawca SIMP nr licencji 9898/14 w specjalno??ci: 110 - Logistyka przemys??owa oraz 120 - Marketing i zarz─?dzanie w przemy??le - Warszawa, 02.2014,

Recenzent w czasopismach i konferencjach naukowych

 1. IJIMA - International Journal of Internet Marketing and Advertising (InderScience, Switzerland)
 2. JRESS - Reliability Engineering and System Safety (Elsevier)
 3. Sensors - Sensors (MDPI, Switzerland)
 4. Mathematics - Mathematics (MDPI, Switzerland)
 5. SUSTDE - Sustainability (MDPI, Switzerland)
 6. APPLSCI - Applied Science (MDPI, Switzerland)
 7. AMMODApplied Mathematical Modelling (Elsevier)
 8. IJSTL - International Journal of Shipping and Transport Logistics (InderScience, Switzerland)
 9. IJTET - International Journal of Transportation Engineering and Technology (Science Publishing Group, USA)
 10. ANOR - Annals of Operations Research (Springer, USA)
 11. JART - Journal of Applied Research and Technology (Elsevier)
 12. IEEE ICALT - Conference Proceedings (2017)
 13. AITI - Advances in Technology Innovation (Taiwan Association of Engineering and Technology Innovation, Taiwan)
 14. IJETI - International Journal of Engineering and Technology Innovation (Taiwan Association of Engineering and Technology Innovation, Taiwan)
 15. IJML - International Journal of Logistics Management (Emelard, UK)
 16. Modelling  - Conference Proceedings (2017)
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
 1. Ku?nar M., Lorenc A., Kaczor G., Pantograph Sliding Strips Failure - Reliability Assessment and Damage Reduction Method Based on Decision Tree Model (2021), Materials, 14(19), 5743, Basel, Switzerland, pp. 1-17
 2. Lorenc A., Szarata J., Czuba M., Big Data analytics and anomaly prediction in the cold chain to supply chain resilience (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 2, Belgrade, Serbia, pp. 315-326
 3. Lorenc A., Burinskiene A., Improve the orders picking in e-commerce by using WMS data and BigData analysis (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 233-243
 4. Lorenc A., Ku??nar M., Lerher T.,, Solving Product Allocation Problem (PAP) by using ANN and clustering (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 206-213
 5. Lorenc A., Lerher T., (2020), Applied Science vol. 10, no. 23, 8683, Basel, Switzerland, pp. 1-29
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc