wielkość czcionki: A- A A+

Zrealizowane zlecenia dla przemysłu

 1. M-08/279/2019/P DPK System Sp. z o.o., Designing the schedule of vehicle inspections at levels P1 - P5 taking into account cycles and current mileage of traction vehicles, kierownik umowy.
 2. M-8/688/2015/P CID International, a.s., Analiza obecnego stanu Ĺşródeł danych i dostępnych systemów monitorowania jednostek ładunkowych w transporcie kolejowym i intermodalnym w PL i UE, kierownik umowy.
 3. M-8/493/2015/P RAILTRANS LOGISTICS SP. Z O.O., Studium wykonalności dla projektu modernizacji lokomotywy elektrycznej serii EU07 przeznaczonej do międzynarodowych przewozów towarowych
 4. M-8/265/2014/P PHP CARGO S.A., Raport w sprawie oceny bezpieczeństwa umoĹźliwiający odstąpienie na czas określony od stosowania kryterium czasowego, obowiązujące przy wyłączaniu lokomotyw serii ET21, ET22, ST44, ST44m, ST45, ST46 i SU46 do napraw na poziomach P4 i P5
 5. M-8/494/2014/P PHP CARGO S.A., Strategia wykonywania przeglądów okresowych na poziomie utrzymania P1 zmodernizowanych lokomotyw spalinowych serii SM42 (typu 6Dg, 6Dg/A, 6Dg/B). Studium wykonalności
 6. M-8/494/2014/P PKP LHS S.A., Identyfikacja posiadanego przez PKP PLK potencjału lokomotyw pociągowych oraz prognoza niezbędnej do pozyskania dodatkowej liczby lokomotyw pociągowych
 7. PKP LHS S.A., Prognoza przewozów towarów w ramach linii kolejowej nr 65 oraz niezbędnej liczby lokomotyw pociągowych do obsługi przewozów
 8. PKP CARGO S.A., Strategia wykonywania przeglądów okresowych na poziomie utrzymania P1 zmodernizowanych lokomotyw spalinowych serii SM42 (typu 6Dg, 6Dg/A, 6Dg/B). Studium wykonalności.
 9. KGHM Polska MiedĹş S.A., Koncepcja logistyki transportu materiałów wewnątrz kompleksu Huty Miedzi „Głogów”
 10. M-8/297/2012/P PHP CARGO S.A., Analiza efektywności inwestycyjnej projektu nabycia przez PKP Cargo S.A. nowych elektrycznych lokomotyw wielosystemowych do obsługi międzynarodowych przewozów towarowych
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
 1. Lorenc A., Szarata J., Czuba M., Big Data analytics and anomaly prediction in the cold chain to supply chain resilience (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 2, Belgrade, Serbia, pp. 315-326
 2. Lorenc A., Burinskiene A., Improve the orders picking in e-commerce by using WMS data and BigData analysis (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 233-243
 3. Lorenc A., KuĹşnar M., Lerher T.,, Solving Product Allocation Problem (PAP) by using ANN and clustering (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 206-213
 4. Lorenc A., Lerher T., PickupSimulo–Prototype of Intelligent Software to Support Warehouse Managers Decisions for Product Allocation Problem (2020), Applied Science vol. 10, no. 23, 8683, Basel, Switzerland, pp. 1-29
 5. Lorenc, A., KuĹşnar, M., Lerher, T., Szkoda, M., Predicting the probability of cargo theft for individual cases in railway transport (2020), Tehnicki Vjesnik, Vol. 27/No. 3, Slavonski Brod, Croatia, pp. 773-780
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc