font size: A- A A+

Completed contract for industry

 1. M-08/279/2019/P DPK System Sp. z o.o., Designing the schedule of vehicle inspections at levels P1 - P5 taking into account cycles and current mileage of traction vehicles – project manager
 2. M-8/688/2015/P CID International, a.s., Analiza obecnego stanu Ĺşródeł danych i dostępnych systemów monitorowania jednostek ładunkowych w transporcie kolejowym i intermodalnym w PL i UE – project manager
 3. M-8/493/2015/P RAILTRANS LOGISTICS SP. Z O.O., Studium wykonalności dla projektu modernizacji lokomotywy elektrycznej serii EU07 przeznaczonej do międzynarodowych przewozów towarowych
 4. M-8/265/2014/P PHP CARGO S.A., Raport w sprawie oceny bezpieczeństwa umoĹźliwiający odstąpienie na czas określony od stosowania kryterium czasowego, obowiązujące przy wyłączaniu lokomotyw serii ET21, ET22, ST44, ST44m, ST45, ST46 i SU46 do napraw na poziomach P4 i P5
 5. M-8/494/2014/P PHP CARGO S.A., Strategia wykonywania przeglądów okresowych na poziomie utrzymania P1 zmodernizowanych lokomotyw spalinowych serii SM42 (typu 6Dg, 6Dg/A, 6Dg/B). Studium wykonalności
 6. M-8/494/2014/P PKP LHS S.A., Identyfikacja posiadanego przez PKP PLK potencjału lokomotyw pociągowych oraz prognoza niezbędnej do pozyskania dodatkowej liczby lokomotyw pociągowych
 7. PKP LHS S.A., Prognoza przewozów towarów w ramach linii kolejowej nr 65 oraz niezbędnej liczby lokomotyw pociągowych do obsługi przewozów
 8. PKP CARGO S.A., Strategia wykonywania przeglądów okresowych na poziomie utrzymania P1 zmodernizowanych lokomotyw spalinowych serii SM42 (typu 6Dg, 6Dg/A, 6Dg/B). Studium wykonalności.
 9. KGHM Polska MiedĹş S.A., Koncepcja logistyki transportu materiałów wewnątrz kompleksu Huty Miedzi „Głogów”
 10. M-8/297/2012/P PHP CARGO S.A., Analiza efektywności inwestycyjnej projektu nabycia przez PKP Cargo S.A. nowych elektrycznych lokomotyw wielosystemowych do obsługi międzynarodowych przewozów towarowych

ü M-8/688/2015/P CID International, a.s., Analysis of the current state of data sources and available systems of monitoring cargo units in rail and intermodal transport in PL and EU – project manager

Augustyn Lorenc
Phone.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Recent papers
 1. Lorenc A., How to Find Disruptions in Logistics Processes in the Cold Chain and Avoid Waste of Products? (2024), Applied Science, 14(1), Basel, Switzerland, pp. 1-25
 2. Lorenc A., Czuba M., Szarata J., Real time location system (RTLS) based on the Bluetooth technology for internal logistics (2023), Sustainability, 15, 4976, Basel, Switzerland, pp. 1-22
 3. Ku??nar M., Lorenc A., The most common type of disruption in the supply chain - evaluation based on the method using artificial neural networks (2021), International Journal of Shipping and Transport Logistics, Vol. 13, No. 1-2, Bristol (UK), pp. 1-24
 4. Kuznar M., Lorenc A., A method of predicting wear and damage of pantograph sliding strips based on Artificial Neural Networks (2021), Materials, 15(98), Basel, Switzerland, pp. 1-23
 5. Kuznar M., Lorenc A., Kaczor G., Pantograph Sliding Strips Failure - Reliability Assessment and Damage Reduction Method Based on Decision Tree Model (2021), Materials, 14(19), 5743, Basel, Switzerland, pp. 1-17
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc