wielkość czcionki: A- A A+

Projekty badawcze

  1. EUREKA PROJECT E!6726 LOADFIX, Development of the Software Web Application for Loading and Fixing Goods in Railway Freight Wagons (OLTIS Group, University of Žilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Instytut Pojazdów Szynowych PK), 2013-2016 r., wykonawca.
  2. M-8/355/2016/DS-M, Badania i optymalizacja procesów logistyki magazynowej, 20.04.2016-15.12.2016 r., kierownik projektu.
  3. RPMP.01.02.01-12-0497/16, SKK Hive Analysis - System do proaktywnego zarządzania i analizy zasobów, zastępca kierownika projektu.
  4. RPMP.01.02.01-12-0530/17, SKK Hive X – inteligentny system predykcji izapobiegania uszkodzeniom produktów włańcuchu transportowym, 01.11.2017-31.07.2018 r., Kierownik projektu.
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
  1. Lorenc A., Kuźnar M., Intelligent system to predict risk and costs of cargo theft in road transport in Europe (2018), International Journal of Engineering and Technology Innovation, vol. 8, no. 4, Taiwan, pp.
  2. Augustyn Lorenc, Metody klasyfikacji produktów jako narzędzia poprawy efektywności kompletacji zamówień typu człowiek do towaru - najnowsze osiągnięcia (2018), Monografie Politechniki Krakowskiej, Kraków, pp. 1-215
  3. Burinskiene A., Lorenc A., Lerher T., A simulation study for the sustainability and reduction of waste in warehouse logistics (2018), International Journal of Simulation Modelling, Vol. 17, No. 3, DAAAM International Vienna, pp. 485-497
  4. Lorenc A., Górka N., Zwiększenie efektywności i zmniejszenie liczby błędów kompletacji zamówień w firmach 3PL poprzez zastosowanie kompletacji głosowej (2018), Nowoczesne hale nr 3, Katowice, pp. 73-78
  5. Lorenc A., Konkurencyjność polskiego transportu drogowego na rynku europejskim (2018), Ekonomiczne Problemy Usług, 1 (130), Szczecin, pp. 77-87
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc