wielkość czcionki: A- A A+

Projekty badawcze

  1. EUREKA PROJECT E!6726 LOADFIX, Development of the Software Web Application for Loading and Fixing Goods in Railway Freight Wagons (OLTIS Group, University of Žilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Instytut Pojazdów Szynowych PK), 2013-2016 r., wykonawca.
  2. M-8/355/2016/DS-M, Badania i optymalizacja procesów logistyki magazynowej, 20.04.2016-15.12.2016 r., kierownik projektu.
  3. RPMP.01.02.01-12-0497/16, SKK Hive Analysis - System do proaktywnego zarządzania i analizy zasobów, zastępca kierownika projektu.
  4. RPMP.01.02.01-12-0530/17, SKK Hive X – inteligentny system predykcji izapobiegania uszkodzeniom produktów włańcuchu transportowym, 01.11.2017-31.07.2018 r., Kierownik projektu.
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 33 25
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
  1. Burinskiene A., Lorenc A., Lerher T., A simulation study for the sustainability and reduction of waste in warehouse logistics (2018), International Journal of Simulation Modelling, Vol. 17, No. 3, DAAAM International Vienna, pp. 485-497
  2. Lorenc A., Górka N., Zwiększenie efektywności i zmniejszenie liczby błędów kompletacji zamówień w firmach 3PL poprzez zastosowanie kompletacji głosowej (2018), Nowoczesne hale nr 3, Katowice, pp. 73-78
  3. Lorenc A., Konkurencyjność polskiego transportu drogowego na rynku europejskim (2018), Ekonomiczne Problemy Usług, 1 (130), Szczecin, pp. 77-87
  4. Lorenc A., Szkoda M., Wyraz E., Methods of identifying the optimal positioning of different products within a warehouse with regard to minimising the costs associated with order picking (2018), Technical Transactions Y. 114, Vol. 5, Krakow, pp. 149-162
  5. Lorenc A., Przyłuski K., Improve the efficiency of the service process as a result of the Muda ideology (2018), Management Systems in Production Engineering Volume 26, Issue 2, Warszawa, pp. 114-120
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc