wielkość czcionki: A- A A+

Projekty badawcze

  1. EUREKA PROJECT E!6726 LOADFIX, Development of the Software Web Application for Loading and Fixing Goods in Railway Freight Wagons (OLTIS Group, University of Žilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Instytut Pojazdów Szynowych PK), 2013-2016 r., wykonawca.
  2. M-8/355/2016/DS-M, Badania i optymalizacja procesów logistyki magazynowej, 20.04.2016-15.12.2016 r., kierownik projektu.
  3. RPMP.01.02.01-12-0497/16, SKK Hive Analysis - System do proaktywnego zarządzania i analizy zasobów, zastępca kierownika projektu.
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 33 25
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
  1. Lorenc A., Przegląd środków transportowych wykorzystywanych w magazynach automatycznych (2018), Nowoczesne hale, Katowice, pp. 52-57
  2. Lorenc A., Kuźnar M., Cost of risk evaluation in intermodal transport - variant analysis (2017), Technical Transactions Y. 114, Vol. 12, Kraków, pp. 197-211
  3. Lorenc A., Szkoda M., Wyraz E., Metody klasyfikacji produktów w magazynie (2017), Symulacja w badaniach i rozwoju, vol. 8, no. 1-2, Warszawa, pp. 47-53
  4. Lorenc A., Kuźnar M., Analiza kosztów ryzyka w transporcie intermodalnym dla systemów lokalizacji i monitorowania parametrów (2017), Symulacja w badaniach i rozwoju, vol. 8, no. 1-2, Warszawa, pp. 37-45
  5. Lorenc A., Kuźnar M., The impact of different type of cargo parameters monitoring systems on intermodal transport risk and costs (2017), World Review of Intermodal Transportation Research, Vol. 6, No. 4, Bristol (UK), pp. 336-351
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc