wielkość czcionki: A- A A+

Godziny konsultacji

Poniedzia??ek 9.00-11.00 - do czasu przywrócenia zaj???????? dydaktycznych termin konsultacji zawieszony

Konsultacje:

Poniedzia??ki: 11:00-12:30 oraz 16:00-17:00

konsultacje zdalne MS Teams, w razie potrzeby mo??liwo?????? umówienia si???? na konsultacje stacjonarne

Z wzgl????du na pandemi???? COVID-19 konsultacje s???? mo??liwe drog???? mailow???? oraz poprzez MS Teams (login: augustyn.lorenc@admin.pk.edu.pl).

 

Adres:
Al. Jana Paw??a II 37, 31-864 Kraków,
pokój: A430, budynek g??ówny
telefon: +48 12 374 36 59
Email: alorenc@pk.edu.pl

Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
  1. Ku?nar M., Lorenc A., Kaczor G., Pantograph Sliding Strips Failure - Reliability Assessment and Damage Reduction Method Based on Decision Tree Model (2021), Materials, 14(19), 5743, Basel, Switzerland, pp. 1-17
  2. Lorenc A., Szarata J., Czuba M., Big Data analytics and anomaly prediction in the cold chain to supply chain resilience (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 2, Belgrade, Serbia, pp. 315-326
  3. Lorenc A., Burinskiene A., Improve the orders picking in e-commerce by using WMS data and BigData analysis (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 233-243
  4. Lorenc A., Ku??nar M., Lerher T.,, Solving Product Allocation Problem (PAP) by using ANN and clustering (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 206-213
  5. Lorenc A., Lerher T., (2020), Applied Science vol. 10, no. 23, 8683, Basel, Switzerland, pp. 1-29
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc