wielkość czcionki: A- A A+

Publikacje naukowe

Filtrowanie publikacji

Publikacje spełniające warunki filtrowania: 72

 • 1.)
  Lorenc A., Szarata J., Czuba M., Big Data analytics and anomaly prediction in the cold chain to supply chain resilience (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 2, Belgrade, Serbia, pp. 315-326. The paper EN
  Link to the file
 • 2.)
  Lorenc A., Burinskiene A., Improve the orders picking in e-commerce by using WMS data and BigData analysis (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 233-243. The paper EN
  Link to the file
 • 3.)
  Lorenc A., KuĹşnar M., Lerher T.,, Solving Product Allocation Problem (PAP) by using ANN and clustering (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 206-213. The paper EN
  Link to the file
 • 4.)
  Lorenc A., Lerher T., PickupSimulo–Prototype of Intelligent Software to Support Warehouse Managers Decisions for Product Allocation Problem (2020), Applied Science vol. 10, no. 23, 8683, Basel, Switzerland, pp. 1-29. The paper EN
  Link to the file
 • 5.)
  Lorenc, A., KuĹşnar, M., Lerher, T., Szkoda, M., Predicting the probability of cargo theft for individual cases in railway transport (2020), Tehnicki Vjesnik, Vol. 27/No. 3, Slavonski Brod, Croatia, pp. 773-780. The paper EN
  Link to the fileScopus
 • 6.)
  Lorenc A., Szkoda M., Jacyna-Gołda I., Szarata A., Evaluation of the effectiveness of methods and criteria for the classification of products in the warehouse (2020), European Journal of Industrial Engineering, Vol. 14, No. 2, Genève, Switzerland, pp. . The paper EN
  Link to the file
 • 7.)
  Kuźnar M., Lorenc A., Modeling Cargo Theft Probability in Rail Transport Using Artificial Neural Network (2019), Carpathian Logistics Congress ‐ Congress Proceedings, TANGER Ltd., Ostrava, Czech Republic, pp. 306-311. The chapter in a book EN
  Web of Science
 • 8.)
  Naumov V., Lorenc A., Solarz A., Predicting Delivery Volumes for Petrol Stations under Conditions of Stochastic Demand (2019), Carpathian Logistics Congress ‐ Congress Proceedings, TANGER Ltd., Ostrava, Czech Republic, pp. 137-142. The chapter in a book EN
  Web of Science
 • 9.)
  Kuźnar M., Lorenc A., Górka N., Reduction of Delays in the Supply Chain by Using Maintenance Decision Supporting Systems for Rail Vehicle Pantograph (2019), Carpathian Logistics Congress ‐ Congress Proceedings, TANGER Ltd., Ostrava, Czech Republic, pp. 300-305. The chapter in a book EN
  Web of Science
 • 10.)
  KuĹşnar M., Lorenc A., Risk minimization methods for loading dangerous goods into tanker train (2019), Technical Transactions, vol. 116, Iss. 12, KrakĂłw, pp. 163-172. The paper EN
  Link to the file
 • 11.)
  Gajewska T., Lorenc A., The impact of trailer conditions on the quality of refrigerated food transport services – a case study (2019), Transport Problems, vol. 14, no. 3, Katowice, pp. 97-107. The paper EN
  Link to the file
 • 12.)
  Lorenc A., Lerher T., Effectiveness of product storage policy according classification criteria and warehouse size (2019), FME Transactions, VOL. 47, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 142-150. The paper EN
  Link to the fileWeb of Science
 • 13.)
  Jamshidi M. , Darwesh A.M., Lorenc A., Ranjbari M., Meybodi, M.R., A precise Algorithm for detecting malicious sybil nodes in Mobile Wireless Senor Networks (2018), IEIE Transactions on Smart Processing and Computing, vol. 7, no. 6, Seoul, Korea, pp. 457-466. The paper EN
  Link to the fileScopus
 • 14.)
  Lorenc A., Assessment of logistic customer service in the CEP sector on the example of the city of Cracow (2018), European Journal of Service Management, Vol. 25, 1, Szczecin, pp. 149-156. The paper EN
  Link to the file
 • 15.)
  Lorenc A., KuĹşnar M., Intelligent system to predict risk and costs of cargo theft in road transport in Europe (2018), International Journal of Engineering and Technology Innovation, vol. 8, no. 4, Taiwan, pp. . The paper EN
  Link to the fileScopus
 • 16.)
  Augustyn Lorenc, Metody klasyfikacji produktów jako narzędzia poprawy efektywności kompletacji zamówień typu człowiek do towaru - najnowsze osiągnięcia (2018), Monografie Politechniki Krakowskiej, Kraków, pp. 1-215. The monograph PL
 • 17.)
  Burinskiene A., Lorenc A., Lerher T., A simulation study for the sustainability and reduction of waste in warehouse logistics (2018), International Journal of Simulation Modelling, Vol. 17, No. 3, DAAAM International Vienna, pp. 485-497. The paper EN
  Link to the fileWeb of ScienceScopus
 • 18.)
  Lorenc A., Górka N., Zwiększenie efektywności i zmniejszenie liczby błędów kompletacji zamówień w firmach 3PL poprzez zastosowanie kompletacji głosowej (2018), Nowoczesne hale nr 3, Katowice, pp. 73-78. The paper PL
 • 19.)
  Lorenc A., Konkurencyjność polskiego transportu drogowego na rynku europejskim (2018), Ekonomiczne Problemy Usług, 1 (130), Szczecin, pp. 77-87. The paper PL
 • 20.)
  Lorenc A., Szkoda M., Wyraz E., Methods of identifying the optimal positioning of different products within a warehouse with regard to minimising the costs associated with order picking (2018), Technical Transactions Y. 114, Vol. 5, Krakow, pp. 149-162. The paper EN
 • 21.)
  Lorenc A., Przyłuski K., Improve the efficiency of the service process as a result of the Muda ideology (2018), Management Systems in Production Engineering Volume 26, Issue 2, Warszawa, pp. 114-120. The paper EN
  Link to the fileWeb of ScienceScopus
 • 22.)
  Lorenc A., Jacyna-Gołda I., Szarata A., The efficiency of products classification methods and classification criteria (2018), LogForum no. 14 (2), Poznań, pp. 197-207. The paper EN
  Link to the fileWeb of Science
 • 23.)
  Lorenc A., Przegląd środków transportowych wykorzystywanych w magazynach automatycznych (2018), Nowoczesne hale, Katowice, pp. 52-57. The paper PL
 • 24.)
  Lorenc A., Wyraz E., Cargos location monitoring systems in intermodal transport (2017), Systemy Logistyczne Wojsk, 2 (47), Warszawa, pp. 235-245. The paper EN
  Link to the file
 • 25.)
  Lorenc A., KuĹşnar M., Cost of risk evaluation in intermodal transport - variant analysis (2017), Technical Transactions Y. 114, Vol. 12, KrakĂłw, pp. 197-211. The paper EN
 • 26.)
  Lorenc A., Szkoda M., Wyraz E., Metody klasyfikacji produktĂłw w magazynie (2017), Symulacja w badaniach i rozwoju, vol. 8, no. 1-2, Warszawa, pp. 47-53. The paper PL
 • 27.)
  Lorenc A., KuĹşnar M., Analiza kosztĂłw ryzyka w transporcie intermodalnym dla systemĂłw lokalizacji i monitorowania parametrĂłw (2017), Symulacja w badaniach i rozwoju, vol. 8, no. 1-2, Warszawa, pp. 37-45. The paper PL
 • 28.)
  Lorenc A., KuĹşnar M., The impact of different type of cargo parameters monitoring systems on intermodal transport risk and costs (2017), World Review of Intermodal Transportation Research, Vol. 6, No. 4, Bristol (UK), pp. 336-351. The paper EN
  Link to the fileScopus
 • 29.)
  Lorenc A., Charakterystyka suwnic oraz rozwiązań automatycznych wykorzystywanych w magazynach (2017), Nowoczesne hale nr 3, Katowice, pp. 79-83. The paper PL
 • 30.)
  Lorenc A., Systemy wspomagające kompletacje produktów wykorzystywane w magazynach automatycznych (2017), Nowoczesne hale nr 2, Katowice, pp. 28-33. The paper PL
 • 31.)
  Lorenc A., Method of effectiveness evaluation of products picking process for pick by order type in warehouse on basis of a picking list (2016), Conference Proceedings, KrakĂłw, pp. 156-167. The paper PL
  Scopus
 • 32.)
  Lorenc A., Szkoda M., Impact of a just-in-sequence system on the effectiveness of internal transport in automotive industry (2016), Conference Proceedings, KrakĂłw, pp. 168-177. The paper EN
  Scopus
 • 33.)
  Lorenc A., Przegląd metod kompletacji zamówień typu człowiek do towaru (2016), Nowoczesne hale nr 3, Katowice, pp. 63-68. The paper PL
  Link to the file
 • 34.)
  Lorenc A., Szkoda M., Wpływ metod klasyfikacji produktów stosowanych w magazynach na efektywność procesu kompletacji (2016), Autobusy 6, Radom, pp. 1415-1419. The paper PL
 • 35.)
  Lorenc A., KuĹşnar M., Forecasting of fuel consumption by using dedicated online support system (2016), Autobusy 6, Radom, pp. 632-638. The paper EN
 • 36.)
  Lorenc A., Michnej M., Szkoda M., Information System Aiding the Logistics Processes of Loading and Securing in Railway Transport (2016), International Journal of Shipping and Transport Logistics, Vol. 8, No. 5, Bristol (UK), pp. 568-589. The paper EN
  Scopus
 • 37.)
  Lorenc A., The efficiency and cost Evaluation of loading train wagons with the use of a railroad car puller (2016), Экономический вектор, Издательство Санкт-Петербургского государственного т, pp. 248-253. The chapter in a book EN
 • 38.)
  Lorenc A., Rówińska P., Polskie firmy branży TSL na rynku krajowym i europejskim (2015), Logistyka (6), Poznań, pp. 1275-1284. The paper PL
 • 39.)
  Lorenc A., Ratajczak J., Ocena efektywności logistycznej obsługi klienta w branży KEP (2015), Logistyka (6), Poznań, pp. 1251-1261. The paper PL
 • 40.)
  Lorenc A., Szkoda M., Customer Logistic Service in the Automotive Industry with the Use of the SAP ERP System (2015), 4th IEEE International Conference on Advanced logistics and Transport (ICALT) , Valenciennes, France, pp. 18-23. The paper EN
  Scopus
 • 41.)
  Lorenc A., Szkoda M., Opracowanie zaawansowanych modułów technicznych i funkcjonalnych systemu LoadFix (2015), Logistyka (3), Poznań, pp. 4703-4711. The paper PL
 • 42.)
  Lorenc A., Szkoda M., Zastosowanie systemu SAP ERP do obsługi dostaw Just-in-Time oraz Just-in-Sequence w branży motoryzacyjnej (2015), Logistyka (3), Poznań, pp. 2877-2886. The paper PL
 • 43.)
  Lorenc A., Kuźnar M., Analiza efektywności przyprodukcyjnych terminali kontenerowych (2015), Logistyka (3), Poznań, pp. 2859-2867. The paper PL
 • 44.)
  Lorenc A., Optymalizacja norm zużycia paliwa przy pomocy systemu on-line (2015), Logistyka (3), Poznań, pp. 2841-2850. The paper PL
 • 45.)
  Lorenc A., Wyraz E., Systemy pomiaru napełnienia pojazdów komunikacji miejskiej - przegląd współczesnych rozwiązań (2015), Logistyka (3), Poznań, pp. 4963-4970. The paper PL
 • 46.)
  Lorenc A., Szkoda M., Ocena efektywności i jakości obsługi klienta dla rowerowych usług kurierskich (2015), Logistyka (3), Poznań, pp. 2868-2876. The paper PL
 • 47.)
  Lorenc A., Wpływ wykorzystania przeciągarki wagonowej na efektywność i koszty procesów załadunku wagonów kolejowych (2015), Logistyka (3), Poznań, pp. 2851-2858. The paper PL
 • 48.)
  Lorenc A., Wyraz E., The importance and development of outsourcing in couriers’ companies (2014), Logistyka (6), Kraków, pp. 6828-6837. The paper EN
 • 49.)
  Lorenc A., Zwiększenie efektywności funkcjonowania magazynu w wyniku zastosowania dynamicznego podziału produktów na grupy (2014), Logistyka (6), Poznań, pp. 6838-6846. The paper PL
 • 50.)
  Lorenc A., Michnej M., Szkoda M., LoadFix is an information system which enhances security of the loading processes in railway transport (2014), Logistyka (5), KrakĂłw, pp. 919-925. The paper EN
 • 51.)
  Lorenc A., Szkoda M., Analiza gotowości i niezawodności taboru kolejowego z uwzględnieniem rezerwy eksploatacyjnej (2014), Pojazdy Szynowe (3), Poznań, pp. 59-65. The paper PL
 • 52.)
  Lorenc A., Więcek P., Integrated, sustainable approach to the management of urban freight transport – review of world’s solutions (2014), Czasopismo Techniczne, Mechanika, 1-M(4), Kraków, pp. 115-128. The paper EN
 • 53.)
  Lorenc A., Więcek P., Safety and effectiveness of road cargo transport between Poland and Russia (2014), Czasopismo Techniczne, Mechanika, 1-M(4), Kraków, pp. 63-70. The paper EN
 • 54.)
  Lorenc A., Bezpieczeństwo i efektywność drogowego przewozu ładunków w relacji Polska – Rosja – wykorzystanie analizy AHP do wyboru trasy przejazdu (2014), Dokonania Młodych Naukowców 4(3), Kraków, pp. 655-660. The chapter in a book PL
 • 55.)
  Lorenc A., Transport intermodalny w przewozach dalekobieżnych na przykładzie połączenia Europa – Azja – analiza i optymalizacja łańcucha dostaw (2014), Dokonania Młodych Naukowców 4(3), Kraków, pp. 655-660 . The chapter in a book PL
 • 56.)
  Lorenc A., Gajewska T., Koncepcje rozwoju kolejowych wagonów transportowych w celu zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego (2014), Pojazdy Szynowe (2), Poznań, pp. 12. The paper PL
 • 57.)
  Lorenc A., Wytyczne Białej Księgi transportu jako szansa rozwoju przewozów kontenerowych w Polsce (2014), Pojazdy Szynowe (2), Poznań, pp. 12. The paper PL
 • 58.)
  Lorenc A., Szkoda M., Rezerwowanie jako metoda zwiększenia gotowości i niezawodności floty pojazdów (2014), Logistyka (3), Poznań, pp. 6116-6122. The paper PL
 • 59.)
  Lorenc A., Michnej M., Szkoda M., Wspomaganie informatyczne procesów ładunkowych w transporcie kolejowym (2014), Logistyka (3), Poznań, pp. 3845-3853. The paper PL
 • 60.)
  Lorenc A., Planowanie rozmieszczania produktów w magazynie – najnowsze rozwiązania i trendy rozwojowe (2014), Logistyka (3), Poznań, pp. 3838-3844. The paper PL
 • 61.)
  Lorenc A., Metody klasyfikacji i rozmieszczania produktów w magazynie – przegląd praktycznych rozwiązań (2014), Logistyka (3), Poznań, pp. 3831-3837. The paper PL
 • 62.)
  Lorenc A., Michnej M., Szkoda M., An information system aiding the processes of cargo loading and securing in railway transport (2014), Carpathian Logistics Congress ‐ Congress Proceedings, TANGER Ltd., Ostrava, pp. 595-600. The paper EN
  Web of Science
 • 63.)
  Lorenc A., Więcek P., The routes optimization of picking up commodities in stock considering their natural characteristics (2014), Carpathian Logistics Congress ‐ Congress Proceedings, TANGER Ltd., Ostrava, pp. 307-312. The paper PL
  Web of Science
 • 64.)
  Lorenc A., Więcek P., Application of fuzzy sets to multi-classification of products in the warehouse (2014), Carpathian Logistics Congress ‐ Congress Proceedings, TANGER Ltd., Ostrava, pp. 295-300. The paper EN
  Web of Science
 • 65.)
  Lorenc A., Model of Container Transport System in Long Distance Freightage – Analysis and Optimalization of Supply Chain (2013), Logistics and Transport 4(20), Wrocław, pp. 81-87. The paper EN
 • 66.)
  Bodasińska Ż. , Fluder M., Król M., Lorenc A., Wnęk D., Przyszłość składowania zapasów na przykładzie największego na świecie podziemnego magazynu SubTropolis (2013), Logistyka (4), Poznań, pp. 35-38. The paper PL
 • 67.)
  Lorenc A., Regulacje prawne dotyczące zabezpieczenia wagonów kolejowych w przeprawach promowych pomiędzy Polską a Szwecją (2013), Autobusy (3), Radom, pp. 163-172. The paper PL
 • 68.)
  Lorenc A., Koncepcja wykorzystania sieci neuronowych do klasyfikacji produktĂłw i ich rozmieszczenia w magazynie (2013), Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej Tom 2, red. J. Feliksa, M. Karkula, Wydawnictwa AGH, KrakĂłw, pp. 99-111. The chapter in a book PL
 • 69.)
  Lorenc A., Regulacje prawne dotyczące zabezpieczenia pojazdów szynowych w polskich przeprawach promowych (2012), Czasopismo Techniczne PK 9-M, Kraków, pp. 121-134. The paper PL
 • 70.)
  Kaczor G., Lorenc A., Aplikacja niezawodnościowych struktur fazowych do wyznaczania niezawodności i kosztów eksploatacji technicznej wtryskiwaczy systemu Common Rail (2012), Problemy Eksploatacji (3), Radom, pp. 29-38. The paper PL
 • 71.)
  Lorenc A., Kaczor G., Zwiększenie efektywności procesu kompletacji zamówień w wyniku optymalizacji rozmieszczenia produktów w magazynie z uwzględnieniem ich częstotliwości pobrań oraz gramatury (2012), Logistyka (5), Poznań, pp. 41-45. The paper PL
 • 72.)
  Lorenc A., Metodyka prognozowania rzeczywistego zuĹźycia paliwa (2012), Czasopismo Techniczne PK 7-M, KrakĂłw, pp. 135-145. The paper PL
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
 1. Lorenc A., Szarata J., Czuba M., Big Data analytics and anomaly prediction in the cold chain to supply chain resilience (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 2, Belgrade, Serbia, pp. 315-326
 2. Lorenc A., Burinskiene A., Improve the orders picking in e-commerce by using WMS data and BigData analysis (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 233-243
 3. Lorenc A., KuĹşnar M., Lerher T.,, Solving Product Allocation Problem (PAP) by using ANN and clustering (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 206-213
 4. Lorenc A., Lerher T., PickupSimulo–Prototype of Intelligent Software to Support Warehouse Managers Decisions for Product Allocation Problem (2020), Applied Science vol. 10, no. 23, 8683, Basel, Switzerland, pp. 1-29
 5. Lorenc, A., KuĹşnar, M., Lerher, T., Szkoda, M., Predicting the probability of cargo theft for individual cases in railway transport (2020), Tehnicki Vjesnik, Vol. 27/No. 3, Slavonski Brod, Croatia, pp. 773-780
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc