wielkość czcionki: A- A A+

Konferencje naukowe

Wygłoszone referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych:

2018

 1. XXIII Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A., Kuźnar. M.: Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce technicznej, Szczyrk, 22 maja-25 maja 2018

2017

 1. EN The 22nd International Symposium on Logistics (ISL 2017), Lorenc A., Lerher T.: Impact of warehouse size to the effectiveness of product classification methods, Ljubljana (Slovenia), 9-12 czerwca
 2. EN The 22nd International Symposium on Logistics (ISL 2017), Lorenc A., Kuźnar M.: Risk and costs predicting method of the cargo theft in road transport in Europe, Ljubljana (Slovenia), 9-12 czerwca
 3. EN XXIV Warsztaty Naukowe PTSK, Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Lorenc A.: Cost of risk evaluation in intermodal transport - variant analysis, Krynica Zdrój, 24-27 maja 2017

2016

 1. EN International Conference on Industrial Logistics (ICIL'2016), Lorenc A.: The method of effectiveness evaluation of products picking proces for Pick by Order type in warehouse on the basis of a picking list, Zakopane, 28 września - 1 października 2016
 2. EN 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT'2016), Lorenc A.: The evaluation of classification methods of products used in storage management, Kraków, 1-3 czerwca 2016
 3. EN 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT'2016), Lorenc A.: Assessment of the impact of products classification methods onto the efficiency of order picking process, Kraków, 1-3 czerwca 2016
 4. XXII Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A.: Risk minimalization methods for loading dangerous goods into tanker train, Gniew, 31 maja-1 czerwca 2016
 5. EN Экономика и менеджмент (Economics and management), Lorenc A.: The efficiency and cost Evaluation of loading train wagons with the use of a railroad car puller, St. Petersburg (Russia), 12-13 kwietnia 2016
 6. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Wpływ metod klasyfikacji produktów stosowanych w magazynach na efektywność procesu kompletacji, Szczyrk, 11-14 kwietnia 2016

2015

 1. XV Międzynarodowa Konferencja Jakość, Bezpieczeństwo, Ekologia w Transporcie - QSET, Lorenc A.: Ocena efektywności logistycznej obsługi klienta w branży KEP, Kraków, 22-23 października 2015
 2. EN 4th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT'2015), Lorenc A.: Customer Logistic Service in the Automotive Industry with the Use of the SAP ERP System, Valenciennes (France), 20-22 maja 2015
 3. XII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Wpływ wykorzystania przeciągarki wagonowej na efektywność i koszty procesów załadunku wagonów kolejowych, Szczyrk, 20-23 kwietna 2015

2014

 1. XXI Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A.: Wytyczne Białej Księgi transportu jako szansa rozwoju przewozów kontenerowych w Polsce, Wrocław-Wojanów, 26-28 maja 2014
 2. Dokonania Naukowe Doktorantów II edycja, Lorenc A.: Transport intermodalny w przewozach dalekobieżnych na przykładzie połączenia Europa – Azja – analiza i optymalizacja łańcucha dostaw, Kraków, 12 kwietnia 2014
 3. XI Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Planowanie rozmieszczania produktów w magazynie – najnowsze rozwiązania i trendy rozwojowe, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014
 4. XI Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Metody klasyfikacji i rozmieszczania produktów w magazynie – przegląd praktycznych rozwiązań, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014

2013

 1. EN Carpathian Logistics Congress 2013, Lorenc A., Więcek P.: Application of fuzzy sets to multi-classification of products in the warehouse, Kraków, 9-11 grudnia 2013
 2. XIV Międzynarodowa Konferencja Jakość, Bezpieczeństwo, Ekologia w Transporcie - QSET, Lorenc A., Więcek P.: Safety and effectiveness of road cargo transport between Poland and Russia, Niepołomice, 5-7 czerwca 2013
 3. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Nauka i Przemysł, Lorenc A.: Regulacje prawne dotyczące zabezpieczenia pojazdów szynowych w polskich przeprawach promowych, Kraków, 8-9 marzec 2013

2012

 1. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej „Total Logistic Management”, Lorenc A.: Wykorzystanie sieci neuronowych do klasyfikacji produktów i ich rozmieszczenia w magazynie, Zakopane, 5-8 grudnia 2012
 2. XX Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A.: Model kontenerowego systemu transportowego w przewozach dalekobieżnych – analiza i optymalizacja łańcucha dostaw, Poznań, 4-7 września 2012

2011

 1. Konferencja Naukowo-Teczniczna, Lorenc A.: Dedykowane systemy wymiany informacji w technologii on-line – etapy projektowania, Częstochowa-Poraj, 2011
 2. Konferencja Naukowo-Teczniczna, Lorenc A.: Budowa i rozwój kolei wysokich prędkości w Polsce na tle krajów unijnych, Częstochowa-Poraj, 201
The 22nd International Symposium on Logistics (ISL 2017) , Lorenc A.: Risk and costs predicting method of the cargo theft in road transport in Europe, Ljubljana (Slovenia), 9-12 czerwca
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 33 25
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
 1. Burinskiene A., Lorenc A., Lerher T., A simulation study for the sustainability and reduction of waste in warehouse logistics (2018), International Journal of Simulation Modelling, Vol. 17, No. 3, DAAAM International Vienna, pp. 485-497
 2. Lorenc A., Górka N., Zwiększenie efektywności i zmniejszenie liczby błędów kompletacji zamówień w firmach 3PL poprzez zastosowanie kompletacji głosowej (2018), Nowoczesne hale nr 3, Katowice, pp. 73-78
 3. Lorenc A., Konkurencyjność polskiego transportu drogowego na rynku europejskim (2018), Ekonomiczne Problemy Usług, 1 (130), Szczecin, pp. 77-87
 4. Lorenc A., Szkoda M., Wyraz E., Methods of identifying the optimal positioning of different products within a warehouse with regard to minimising the costs associated with order picking (2018), Technical Transactions Y. 114, Vol. 5, Krakow, pp. 149-162
 5. Lorenc A., Przyłuski K., Improve the efficiency of the service process as a result of the Muda ideology (2018), Management Systems in Production Engineering Volume 26, Issue 2, Warszawa, pp. 114-120
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc