wielkość czcionki: A- A A+

Konferencje naukowe

Wygłoszone referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych:

2018

 1. EN Carpathian Logistics Congress 2018, Lorenc A., Kuźnar. M.: Modeling Cargo Theft Probability in Rail Transport Using Arifitial Neural Network, Prague, Czech Republic, 3-5 grudzień 2018
 2. XXIII Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A., Kuźnar. M.: Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce technicznej, Szczyrk, 22 maja-25 maja 2018

2017

 1. EN The 22nd International Symposium on Logistics (ISL 2017), Lorenc A., Lerher T.: Impact of warehouse size to the effectiveness of product classification methods, Ljubljana (Slovenia), 9-12 czerwca
 2. EN The 22nd International Symposium on Logistics (ISL 2017), Lorenc A., Kuźnar M.: Risk and costs predicting method of the cargo theft in road transport in Europe, Ljubljana (Slovenia), 9-12 czerwca
 3. EN XXIV Warsztaty Naukowe PTSK, Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Lorenc A.: Cost of risk evaluation in intermodal transport - variant analysis, Krynica Zdrój, 24-27 maja 2017

2016

 1. EN International Conference on Industrial Logistics (ICIL'2016), Lorenc A.: The method of effectiveness evaluation of products picking proces for Pick by Order type in warehouse on the basis of a picking list, Zakopane, 28 września - 1 października 2016
 2. EN 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT'2016), Lorenc A.: The evaluation of classification methods of products used in storage management, Kraków, 1-3 czerwca 2016
 3. EN 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT'2016), Lorenc A.: Assessment of the impact of products classification methods onto the efficiency of order picking process, Kraków, 1-3 czerwca 2016
 4. XXII Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A.: Risk minimalization methods for loading dangerous goods into tanker train, Gniew, 31 maja-1 czerwca 2016
 5. EN Экономика и менеджмент (Economics and management), Lorenc A.: The efficiency and cost Evaluation of loading train wagons with the use of a railroad car puller, St. Petersburg (Russia), 12-13 kwietnia 2016
 6. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Wpływ metod klasyfikacji produktów stosowanych w magazynach na efektywność procesu kompletacji, Szczyrk, 11-14 kwietnia 2016

2015

 1. XV Międzynarodowa Konferencja Jakość, Bezpieczeństwo, Ekologia w Transporcie - QSET, Lorenc A.: Ocena efektywności logistycznej obsługi klienta w branży KEP, Kraków, 22-23 października 2015
 2. EN 4th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT'2015), Lorenc A.: Customer Logistic Service in the Automotive Industry with the Use of the SAP ERP System, Valenciennes (France), 20-22 maja 2015
 3. XII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Wpływ wykorzystania przeciągarki wagonowej na efektywność i koszty procesów załadunku wagonów kolejowych, Szczyrk, 20-23 kwietna 2015

2014

 1. XXI Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A.: Wytyczne Białej Księgi transportu jako szansa rozwoju przewozów kontenerowych w Polsce, Wrocław-Wojanów, 26-28 maja 2014
 2. Dokonania Naukowe Doktorantów II edycja, Lorenc A.: Transport intermodalny w przewozach dalekobieżnych na przykładzie połączenia Europa – Azja – analiza i optymalizacja łańcucha dostaw, Kraków, 12 kwietnia 2014
 3. XI Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Planowanie rozmieszczania produktów w magazynie – najnowsze rozwiązania i trendy rozwojowe, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014
 4. XI Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Metody klasyfikacji i rozmieszczania produktów w magazynie – przegląd praktycznych rozwiązań, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014

2013

 1. EN Carpathian Logistics Congress 2013, Lorenc A., Więcek P.: Application of fuzzy sets to multi-classification of products in the warehouse, Kraków, 9-11 grudnia 2013
 2. XIV Międzynarodowa Konferencja Jakość, Bezpieczeństwo, Ekologia w Transporcie - QSET, Lorenc A., Więcek P.: Safety and effectiveness of road cargo transport between Poland and Russia, Niepołomice, 5-7 czerwca 2013
 3. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Nauka i Przemysł, Lorenc A.: Regulacje prawne dotyczące zabezpieczenia pojazdów szynowych w polskich przeprawach promowych, Kraków, 8-9 marzec 2013

2012

 1. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej „Total Logistic Management”, Lorenc A.: Wykorzystanie sieci neuronowych do klasyfikacji produktów i ich rozmieszczenia w magazynie, Zakopane, 5-8 grudnia 2012
 2. XX Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A.: Model kontenerowego systemu transportowego w przewozach dalekobieżnych – analiza i optymalizacja łańcucha dostaw, Poznań, 4-7 września 2012

2011

 1. Konferencja Naukowo-Teczniczna, Lorenc A.: Dedykowane systemy wymiany informacji w technologii on-line – etapy projektowania, Częstochowa-Poraj, 2011
 2. Konferencja Naukowo-Teczniczna, Lorenc A.: Budowa i rozwój kolei wysokich prędkości w Polsce na tle krajów unijnych, Częstochowa-Poraj, 201
The 22nd International Symposium on Logistics (ISL 2017) , Lorenc A.: Risk and costs predicting method of the cargo theft in road transport in Europe, Ljubljana (Slovenia), 9-12 czerwca
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
 1. Lorenc A., Lerher T., Effectiveness of product storage policy according classification criteria and warehouse size (2019), FME Transactions, VOL. 47, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 142-150
 2. Jamshidi M. , Darwesh A.M., Lorenc A., Ranjbari M., Meybodi, M.R., A precise Algorithm for detecting malicious sybil nodes in Mobile Wireless Senor Networks (2018), IEIE Transactions on Smart Processing and Computing, vol. 7, no. 6, Seoul, Korea, pp. 457-466
 3. Lorenc A., Assessment of logistic customer service in the CEP sector on the example of the city of Cracow (2018), European Journal of Service Management, Vol. 25, 1, Szczecin, pp. 149-156
 4. Lorenc A., Kuźnar M., Intelligent system to predict risk and costs of cargo theft in road transport in Europe (2018), International Journal of Engineering and Technology Innovation, vol. 8, no. 4, Taiwan, pp.
 5. Augustyn Lorenc, Metody klasyfikacji produktów jako narzędzia poprawy efektywności kompletacji zamówień typu człowiek do towaru - najnowsze osiągnięcia (2018), Monografie Politechniki Krakowskiej, Kraków, pp. 1-215
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc