wielkość czcionki: A- A A+

Ukończone studia

Centrum szkolenia i organizacji systemów jakości, Politechnika Krakowska 
Logistyka i transport drogowy 
(2016-2017) studia podyplomowe
Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
kierunek transport
(2012-2016) studia doktoranckie
doktor nauk technicznych w dyscyplinie transport, praca obroniona z wyróĹźnieniem (16.11.2016 r. nadanie stopnia, temat pracy: "Wpływ metody klasyfikacji produktów na efektywność transportu wewnątrzmagazynowego")

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych
(2012-2013) studia podyplomowe

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
kierunek transport, Eksploatacja i zarządzanie w transporcie
(2006-2011) studia jednolite magisterskie, ukończone z wyróĹźnieniem

Certyfikaty i szkolenia:

 1. Szkolenie Podstawy programowania w języku Python, Altkom Akademia S.A., 06.2021
 2. Szkolenie Power BI – analiza oraz wizualizacja danych, Comarch, Kraków, 07.2019
 3. Certyfikat ukończenia kursu marketingu internetowego w ramach programu Internetowe Rewolucje, Google & IAB.Europe, online, 09.2017,
 4. Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym przewozie rzeczy, ITS, nr 01720/TR/17, Warszawa, 07.2017,
 5. Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym przewozie osób, ITS, nr 00324/TO/17, Warszawa, 07.2017,
 6. Świadectwo kwalifikacyjne SEP Eksploatacyjne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montaĹźu, kontrolno-pomiarowym, Grupa 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyĹźszym niĹź 1 kV, Kraków, 03.2017,
 7. Certyfikat Auditora wewnętrznego systemów zarządzania w laboratorium ISO/IEC 17025, TUV Rheinland, nr licencji AZJ-2014-V-C314 - Kraków, 2014,
 8. Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością, nr licencji 12994  - wydawany przez PCBC – Kraków, 2013,
 9. Szkolenie "Transport Learning - Parking space management, street design & traffic calming" – Kraków, 2013,
 10. Szkolenie "Zmiany w dokumentach akredytacyjnych PCA: DAB-07, DA-05 i DA-06. Nadzorowanie wyposaĹźenia, spójność pomiarowa, zapewnienie jakości badań" - Lublin, 03.2012,
 11. Szkolenie "Zarządzanie własnością intelektualną w szkołach wyĹźszych" - Kraków, 02.2012,
 12. Szkolenie "Własność intelektualna i przemysłowa" - Kraków, 01.2011
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
 1. Lorenc A., Szarata J., Czuba M., Big Data analytics and anomaly prediction in the cold chain to supply chain resilience (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 2, Belgrade, Serbia, pp. 315-326
 2. Lorenc A., Burinskiene A., Improve the orders picking in e-commerce by using WMS data and BigData analysis (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 233-243
 3. Lorenc A., KuĹşnar M., Lerher T.,, Solving Product Allocation Problem (PAP) by using ANN and clustering (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 206-213
 4. Lorenc A., Lerher T., PickupSimulo–Prototype of Intelligent Software to Support Warehouse Managers Decisions for Product Allocation Problem (2020), Applied Science vol. 10, no. 23, 8683, Basel, Switzerland, pp. 1-29
 5. Lorenc, A., KuĹşnar, M., Lerher, T., Szkoda, M., Predicting the probability of cargo theft for individual cases in railway transport (2020), Tehnicki Vjesnik, Vol. 27/No. 3, Slavonski Brod, Croatia, pp. 773-780
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc