wielkość czcionki: A- A A+

Dzia??alno??? organizacyjna

 1. 2020 r. Cz??onek komitetu technicznego VIII mi?dzynarodowej konferencji  8th IEEE International Conference on Advanced Logistic and Transport, Strasbourg, France
 2. 2019 r. Cz??onek komitetu programowego VII mi?dzynarodowej konferencji  IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport, Marrakech, Maroko
 3. 2018 r. Cz??onek komitetu technicznego VII mi?dzynarodowej konferencji  IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport, Montreal, Canada
 4. 2018 r. Cz??onek Komitetu naukowo-programowego konferencji Modelling 2018, Kraków, Polska
 5. 2017 r. Cz??onek komitetu organizacyjnego XXIV Warsztatów Naukowych PTSK,Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Krynica Zdrój, Polska
 6. 2017 r. Cz??onek komitetu programowego VI mi?dzynarodowej konferencji  IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport, Bali, Indonesia
 7. 2016 r. Cz??onek komitetu organizacyjnego V mi?dzynarodowej konferencji  IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport, Kraków, Polska
 8. 2016 r. Cz??onek wydzia??owej komisji rekrutacyjnej Wydzia??u Mechanicznego PK
 9. 2015 r. Cz??onek komitetu organizacyjnego XV Konferencji naukowej QSET Quality Sefty and Economy in Transport, Kraków, Polska
 10. 2013 r. Cz??onek komitetu organizacyjnego XIV Konferencji naukowej QSET Quality Sefty and Economy in Transport, Niepo??omice, Polska

Cz??onkostwo w stowarzyszeniach:

 1. Od 2021 r. Cz??onek Polskiego Towarzystwa Logistycznego
 2. Od 2013 r. Cz??onek Stowarzyszenia In??ynierów i Techników Komunikacji RP
 3. Od 2011 r. Cz??onek Stowarzyszenia In??ynierów i Techników Mechaników Polskich
 4. Od 2006 r. do 2012 r. Cz??onek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Niepo??omickie Bractwo Rycerskie

Cz??onkostwo w Radach Naukowych:

 1. Od lutego 2021 r. Cz??onek Rady Naukowej (Tematycznej) czasopisma Electronics (MDPI), sekcji „Computer Science & Engineering Section” (ISBN 2079-9292) 
 2. Od listopada 2018 r. Cz??onek Rady Naukowej czasopisma Science Publishing Group International Journal of Transportation Engineering and Technology (ISBN 2575-1743)
 3. Od sierpnia 2018 r. Cz??onek Rady Naukowej czasopisma SCIREA Journal of Safety Science and Technology
 4. Od sierpnia 2017 r. Cz??onek Rady Naukowej czasopisma Nowoczesne Hale (ISBN 1899-8224)
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
 1. Ku?nar M., Lorenc A., Kaczor G., Pantograph Sliding Strips Failure - Reliability Assessment and Damage Reduction Method Based on Decision Tree Model (2021), Materials, 14(19), 5743, Basel, Switzerland, pp. 1-17
 2. Lorenc A., Szarata J., Czuba M., Big Data analytics and anomaly prediction in the cold chain to supply chain resilience (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 2, Belgrade, Serbia, pp. 315-326
 3. Lorenc A., Burinskiene A., Improve the orders picking in e-commerce by using WMS data and BigData analysis (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 233-243
 4. Lorenc A., Ku??nar M., Lerher T.,, Solving Product Allocation Problem (PAP) by using ANN and clustering (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 206-213
 5. Lorenc A., Lerher T., (2020), Applied Science vol. 10, no. 23, 8683, Basel, Switzerland, pp. 1-29
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc