wielkość czcionki: A- A A+

Doświadczenie zawodowe

Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Instytut Pojazdów Szynowych
(2011.10 – obecnie)
Adiunkt (2018.07 – obecnie)
Asystent naukowo-dydaktyczny (2011.10 – 2018.06)
SKK S.A. SKK S.A., dział R&D
(2016.05 - obecnie)
Specjalista ds. badań i rozwoju
  Centrum Bionanotechnologii i Innowacyjnych Technik im. Richarda P. Feynmbana
(08.2014 – 10.2014)
Analityk – staż w ramach projektu "Innowacyjność szansą na rozwój małopolskich przedsiębiorstw"
  Przedsiębiorstwo Handlowo Transportowe Czesław i Artur Mierzwa
(10.2012 – 12.2012)
Spedytor – staż w ramach projektu „Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy”
Lukanet Phu Lukanet - staż w ramach projektu „SPIN – Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec”
(06.2012 – 08.2012)
Specjalista ds. marketingu internetowego
AKlo WEB Agencja reklamy Aklo WEB
(06.2011 - 01.2012)
Własna działalność pod Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości w Krakowie
JM Group Agencja Nowoczesnej Reklamy JM Group, współpraca jako Freelancer
(2006 – 2015)
Specjalista ds. marketingu internetowego, programista, grafik
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
  1. Lorenc A., Lerher T., Effectiveness of product storage policy according classification criteria and warehouse size (2019), FME Transactions, VOL. 47, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 142-150
  2. Jamshidi M. , Darwesh A.M., Lorenc A., Ranjbari M., Meybodi, M.R., A precise Algorithm for detecting malicious sybil nodes in Mobile Wireless Senor Networks (2018), IEIE Transactions on Smart Processing and Computing, vol. 7, no. 6, Seoul, Korea, pp. 457-466
  3. Lorenc A., Assessment of logistic customer service in the CEP sector on the example of the city of Cracow (2018), European Journal of Service Management, Vol. 25, 1, Szczecin, pp. 149-156
  4. Lorenc A., Kuźnar M., Intelligent system to predict risk and costs of cargo theft in road transport in Europe (2018), International Journal of Engineering and Technology Innovation, vol. 8, no. 4, Taiwan, pp.
  5. Augustyn Lorenc, Metody klasyfikacji produktów jako narzędzia poprawy efektywności kompletacji zamówień typu człowiek do towaru - najnowsze osiągnięcia (2018), Monografie Politechniki Krakowskiej, Kraków, pp. 1-215
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc