wielkość czcionki: A- A A+

Zrealizowane zlecenia dla przemysłu

 1. M-8/688/2015/P CID International, a.s., Analiza obecnego stanu źródeł danych i dostępnych systemów monitorowania jednostek ładunkowych w transporcie kolejowym i intermodalnym w PL i UE, kierownik umowy.
 2. M-8/493/2015/P RAILTRANS LOGISTICS SP. Z O.O., Studium wykonalności dla projektu modernizacji lokomotywy elektrycznej serii EU07 przeznaczonej do międzynarodowych przewozów towarowych
 3. M-8/265/2014/P PHP CARGO S.A., Raport w sprawie oceny bezpieczeństwa umożliwiający odstąpienie na czas określony od stosowania kryterium czasowego, obowiązujące przy wyłączaniu lokomotyw serii ET21, ET22, ST44, ST44m, ST45, ST46 i SU46 do napraw na poziomach P4 i P5
 4. M-8/494/2014/P PHP CARGO S.A., Strategia wykonywania przeglądów okresowych na poziomie utrzymania P1 zmodernizowanych lokomotyw spalinowych serii SM42 (typu 6Dg, 6Dg/A, 6Dg/B). Studium wykonalności
 5. M-8/494/2014/P PKP LHS S.A., Identyfikacja posiadanego przez PKP PLK potencjału lokomotyw pociągowych oraz prognoza niezbędnej do pozyskania dodatkowej liczby lokomotyw pociągowych
 6. PKP LHS S.A., Prognoza przewozów towarów w ramach linii kolejowej nr 65 oraz niezbędnej liczby lokomotyw pociągowych do obsługi przewozów
 7. PKP CARGO S.A., Strategia wykonywania przeglądów okresowych na poziomie utrzymania P1 zmodernizowanych lokomotyw spalinowych serii SM42 (typu 6Dg, 6Dg/A, 6Dg/B). Studium wykonalności.
 8. KGHM Polska Miedź S.A., Koncepcja logistyki transportu materiałów wewnątrz kompleksu Huty Miedzi „Głogów”
 9. M-8/297/2012/P PHP CARGO S.A., Analiza efektywności inwestycyjnej projektu nabycia przez PKP Cargo S.A. nowych elektrycznych lokomotyw wielosystemowych do obsługi międzynarodowych przewozów towarowych
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
 1. Lorenc A., Lerher T., Effectiveness of product storage policy according classification criteria and warehouse size (2019), FME Transactions, VOL. 47, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 142-150
 2. Jamshidi M. , Darwesh A.M., Lorenc A., Ranjbari M., Meybodi, M.R., A precise Algorithm for detecting malicious sybil nodes in Mobile Wireless Senor Networks (2018), IEIE Transactions on Smart Processing and Computing, vol. 7, no. 6, Seoul, Korea, pp. 457-466
 3. Lorenc A., Assessment of logistic customer service in the CEP sector on the example of the city of Cracow (2018), European Journal of Service Management, Vol. 25, 1, Szczecin, pp. 149-156
 4. Lorenc A., Kuźnar M., Intelligent system to predict risk and costs of cargo theft in road transport in Europe (2018), International Journal of Engineering and Technology Innovation, vol. 8, no. 4, Taiwan, pp.
 5. Augustyn Lorenc, Metody klasyfikacji produktów jako narzędzia poprawy efektywności kompletacji zamówień typu człowiek do towaru - najnowsze osiągnięcia (2018), Monografie Politechniki Krakowskiej, Kraków, pp. 1-215
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc