wielkość czcionki: A- A A+

Zrealizowane zlecenia dla przemysłu

 1. M-8/688/2015/P CID International, a.s., Analiza obecnego stanu źródeł danych i dostępnych systemów monitorowania jednostek ładunkowych w transporcie kolejowym i intermodalnym w PL i UE, kierownik umowy.
 2. M-8/493/2015/P RAILTRANS LOGISTICS SP. Z O.O., Studium wykonalności dla projektu modernizacji lokomotywy elektrycznej serii EU07 przeznaczonej do międzynarodowych przewozów towarowych
 3. M-8/265/2014/P PHP CARGO S.A., Raport w sprawie oceny bezpieczeństwa umożliwiający odstąpienie na czas określony od stosowania kryterium czasowego, obowiązujące przy wyłączaniu lokomotyw serii ET21, ET22, ST44, ST44m, ST45, ST46 i SU46 do napraw na poziomach P4 i P5
 4. M-8/494/2014/P PHP CARGO S.A., Strategia wykonywania przeglądów okresowych na poziomie utrzymania P1 zmodernizowanych lokomotyw spalinowych serii SM42 (typu 6Dg, 6Dg/A, 6Dg/B). Studium wykonalności
 5. M-8/494/2014/P PKP LHS S.A., Identyfikacja posiadanego przez PKP PLK potencjału lokomotyw pociągowych oraz prognoza niezbędnej do pozyskania dodatkowej liczby lokomotyw pociągowych
 6. PKP LHS S.A., Prognoza przewozów towarów w ramach linii kolejowej nr 65 oraz niezbędnej liczby lokomotyw pociągowych do obsługi przewozów
 7. PKP CARGO S.A., Strategia wykonywania przeglądów okresowych na poziomie utrzymania P1 zmodernizowanych lokomotyw spalinowych serii SM42 (typu 6Dg, 6Dg/A, 6Dg/B). Studium wykonalności.
 8. KGHM Polska Miedź S.A., Koncepcja logistyki transportu materiałów wewnątrz kompleksu Huty Miedzi „Głogów”
 9. M-8/297/2012/P PHP CARGO S.A., Analiza efektywności inwestycyjnej projektu nabycia przez PKP Cargo S.A. nowych elektrycznych lokomotyw wielosystemowych do obsługi międzynarodowych przewozów towarowych
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 33 25
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
 1. Burinskiene A., Lorenc A., Lerher T., A simulation study for the sustainability and reduction of waste in warehouse logistics (2018), International Journal of Simulation Modelling, Vol. 17, No. 3, DAAAM International Vienna, pp. 485-497
 2. Lorenc A., Górka N., Zwiększenie efektywności i zmniejszenie liczby błędów kompletacji zamówień w firmach 3PL poprzez zastosowanie kompletacji głosowej (2018), Nowoczesne hale nr 3, Katowice, pp. 73-78
 3. Lorenc A., Konkurencyjność polskiego transportu drogowego na rynku europejskim (2018), Ekonomiczne Problemy Usług, 1 (130), Szczecin, pp. 77-87
 4. Lorenc A., Szkoda M., Wyraz E., Methods of identifying the optimal positioning of different products within a warehouse with regard to minimising the costs associated with order picking (2018), Technical Transactions Y. 114, Vol. 5, Krakow, pp. 149-162
 5. Lorenc A., Przyłuski K., Improve the efficiency of the service process as a result of the Muda ideology (2018), Management Systems in Production Engineering Volume 26, Issue 2, Warszawa, pp. 114-120
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc