wielkość czcionki: A- A A+

Ukończone studia

Centrum szkolenia i organizacji systemów jakości, Politechnika Krakowska 
Logistyka i transport drogowy 
(2016-2017) studia podyplomowe
Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
kierunek transport
(2012-2016) studia doktoranckie
doktor nauk technicznych w dyscyplinie transport, praca obroniona z wyróżnieniem (16.11.2016 r. nadanie stopnia, temat pracy: "Wpływ metody klasyfikacji produktów na efektywność transportu wewnątrzmagazynowego")

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych
(2012-2013) studia podyplomowe

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
kierunek transport, Eksploatacja i zarządzanie w transporcie
(2006-2011) studia jednolite magisterskie, ukończone z wyróżnieniem

Certyfikaty i szkolenia:

 1. Certyfikat ukończenia kursu marketingu internetowego w ramach programu Internetowe Rewolucje, Google & IAB.Europe, online, 09.2017,
 2. Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym przewozie rzeczy, ITS, nr 01720/TR/17, Warszawa, 07.2017,
 3. Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym przewozie osób, ITS, nr 00324/TO/17, Warszawa, 07.2017,
 4. Świadectwo kwalifikacyjne SEP Eksploatacyjne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym, Grupa 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, Kraków, 03.2017,
 5. Certyfikat Auditora wewnętrznego systemów zarządzania w laboratorium ISO/IEC 17025, TUV Rheinland, nr licencji AZJ-2014-V-C314 - Kraków, 2014,
 6. Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością, nr licencji 12994  - wydawany przez PCBC – Kraków, 2013,
 7. Szkolenie "Transport Learning - Parking space management, street design & traffic calming" – Kraków, 2013,
 8. Szkolenie "Zmiany w dokumentach akredytacyjnych PCA: DAB-07, DA-05 i DA-06. Nadzorowanie wyposażenia, spójność pomiarowa, zapewnienie jakości badań" - Lublin, 03.2012,
 9. Szkolenie "Zarządzanie własnością intelektualną w szkołach wyższych" - Kraków, 02.2012,
 10. Szkolenie "Własność intelektualna i przemysłowa" - Kraków, 01.2011
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
 1. Lorenc A., Lerher T., Effectiveness of product storage policy according classification criteria and warehouse size (2019), FME Transactions, VOL. 47, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 142-150
 2. Jamshidi M. , Darwesh A.M., Lorenc A., Ranjbari M., Meybodi, M.R., A precise Algorithm for detecting malicious sybil nodes in Mobile Wireless Senor Networks (2018), IEIE Transactions on Smart Processing and Computing, vol. 7, no. 6, Seoul, Korea, pp. 457-466
 3. Lorenc A., Assessment of logistic customer service in the CEP sector on the example of the city of Cracow (2018), European Journal of Service Management, Vol. 25, 1, Szczecin, pp. 149-156
 4. Lorenc A., Kuźnar M., Intelligent system to predict risk and costs of cargo theft in road transport in Europe (2018), International Journal of Engineering and Technology Innovation, vol. 8, no. 4, Taiwan, pp.
 5. Augustyn Lorenc, Metody klasyfikacji produktów jako narzędzia poprawy efektywności kompletacji zamówień typu człowiek do towaru - najnowsze osiągnięcia (2018), Monografie Politechniki Krakowskiej, Kraków, pp. 1-215
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc