wielkość czcionki: A- A A+

Działalność ekspercka

 1. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 (nauki inżynieryjne i techniczne).
 2. Oceniający w Ogólnopolskim Konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją 2018
 3. Rzeczoznawca SIMP nr licencji 9898/14 w specjalności: 110 - Logistyka przemysłowa oraz 120 - Marketing i zarządzanie w przemyśle - Warszawa, 02.2014,

Recenzent w czasopismach i konferencjach naukowych

 1. IJTET - International Journal of Transportation Engineering and Technology (Science Publishing Group, USA)
 2. ANOR - Annals of Operations Research (Springer, USA)
 3. JART - Journal of Applied Research and Technology (Elsevier)
 4. IEEE ICALT - Conference Proceedings (2017)
 5. AITI - Advances in Technology Innovation (Taiwan Association of Engineering and Technology Innovation, Taiwan)
 6. IJETI - International Journal of Engineering and Technology Innovation (Taiwan Association of Engineering and Technology Innovation, Taiwan)
 7. IJML - International Journal of Logistics Management (Emelard, UK)
 8. Modelling  - Conference Proceedings (2017)
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
 1. Lorenc A., Lerher T., Effectiveness of product storage policy according classification criteria and warehouse size (2019), FME Transactions, VOL. 47, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 142-150
 2. Jamshidi M. , Darwesh A.M., Lorenc A., Ranjbari M., Meybodi, M.R., A precise Algorithm for detecting malicious sybil nodes in Mobile Wireless Senor Networks (2018), IEIE Transactions on Smart Processing and Computing, vol. 7, no. 6, Seoul, Korea, pp. 457-466
 3. Lorenc A., Assessment of logistic customer service in the CEP sector on the example of the city of Cracow (2018), European Journal of Service Management, Vol. 25, 1, Szczecin, pp. 149-156
 4. Lorenc A., Kuźnar M., Intelligent system to predict risk and costs of cargo theft in road transport in Europe (2018), International Journal of Engineering and Technology Innovation, vol. 8, no. 4, Taiwan, pp.
 5. Augustyn Lorenc, Metody klasyfikacji produktów jako narzędzia poprawy efektywności kompletacji zamówień typu człowiek do towaru - najnowsze osiągnięcia (2018), Monografie Politechniki Krakowskiej, Kraków, pp. 1-215
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc