wielkość czcionki: A- A A+

Projekty badawcze

 1. EUREKA PROJECT E!6726 LOADFIX, "Development of the Software Web Application for Loading and Fixing Goods in Railway Freight Wagons" (OLTIS Group, University of Ĺ˝ilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Instytut Pojazdów Szynowych PK), 2013-2016 r., wykonawca.
 2. M-8/355/2016/DS-M, "Badania i optymalizacja procesów logistyki magazynowej", 20.04.2016-15.12.2016 r., kierownik projektu.
 3. RPMP.01.02.01-12-0497/16, "SKK Hive Analysis - System do proaktywnego zarządzania i analizy zasobów", 01.04.2017-30.02.2021, zastępca kierownika projektu.
 4. RPMP.01.02.01-12-0530/17, "SKK Hive X – inteligentny system predykcji izapobiegania uszkodzeniom produktów włańcuchu transportowym", 01.11.2017-31.07.2018 r., kierownik projektu.
 5. M-08/279/2019/P "Projektowanie harmonogramu przeglądów pojazdów na poziomie P1 - P5 z uwzględnieniem obiegów oraz bieżących przebiegów pojazdów trakcyjnych" - podwykonawstwo w ramach projektu "Wybrane problemy optymalnego zarządzania eksploatacją taboru kolejowego i pracą druĹźyn trakcyjnych" POIR.01.01.01-00-0952/18-00, 01.07.2019-28.02.2021, Kierownik prac B+R w ramach podwykonawsta.
 6. RPMP.01.02.01-12-0361/19 "Smart Logistics Unit dla IoT i przemysłu 4.0 - jednostka logistyczna wykorzystująca sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów", 01.11.2019-obecnie, kierownik projektu.
 7. POWR.03.01.00-00-T071/18 Projekt Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (projekt wdroĹźeniowy) „Laboratorium Małego InĹźyniera” – prowadzenie zajęć dydaktycznych z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Od 2020 r. w ramach projektu zatrudniony na stanowisku: Wykładowca
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
 1. Lorenc A., Szarata J., Czuba M., Big Data analytics and anomaly prediction in the cold chain to supply chain resilience (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 2, Belgrade, Serbia, pp. 315-326
 2. Lorenc A., Burinskiene A., Improve the orders picking in e-commerce by using WMS data and BigData analysis (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 233-243
 3. Lorenc A., KuĹşnar M., Lerher T.,, Solving Product Allocation Problem (PAP) by using ANN and clustering (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 206-213
 4. Lorenc A., Lerher T., PickupSimulo–Prototype of Intelligent Software to Support Warehouse Managers Decisions for Product Allocation Problem (2020), Applied Science vol. 10, no. 23, 8683, Basel, Switzerland, pp. 1-29
 5. Lorenc, A., KuĹşnar, M., Lerher, T., Szkoda, M., Predicting the probability of cargo theft for individual cases in railway transport (2020), Tehnicki Vjesnik, Vol. 27/No. 3, Slavonski Brod, Croatia, pp. 773-780
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc