wielkość czcionki: A- A A+

Konferencje naukowe

Wygłoszone referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych:

2019

 1. EN The 9th International Student Symposium on Lobistics and International Business (ISSLIB 2019), Lorenc A.: The use of business intelligence (BI) and artificial intelligence (AI) tools for analysis and improving the efficiency of internal processes in a warehouse (Wykład plenarny), Uherské Hradiště, Czech Republic, 5 listopad 2019
 2. EN XXIII International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics (MHCL 2019), Lorenc A., KuĹşnar. M., Lerher T.: Artificial Intelligence methods for solving Product Allocation Problem (PAP), Vienna, Austria, 18-20 wrzesień 2019
 3. EN Logistics Forum International Research Hands-On Conference - Smart Handling Systems in Logistics, Lorenc A.: The use of artificial intelligence tools to improve the efficiency of internal processes in an warehouse, Kharkiv, Ukraine, 4-6 wrzesień 2019

2018

 1. EN Carpathian Logistics Congress 2018, Lorenc A., KuĹşnar. M.: Modeling Cargo Theft Probability in Rail Transport Using Arifitial Neural Network, Prague, Czech Republic, 3-5 grudzień 2018
 2. XXIII Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A., KuĹşnar. M.: Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce technicznej, Szczyrk, 22-25 maja 2018

2017

 1. EN The 22nd International Symposium on Logistics (ISL 2017), Lorenc A., Lerher T.: Impact of warehouse size to the effectiveness of product classification methods, Ljubljana (Slovenia), 9-12 czerwca
 2. EN The 22nd International Symposium on Logistics (ISL 2017), Lorenc A., KuĹşnar M.: Risk and costs predicting method of the cargo theft in road transport in Europe, Ljubljana (Slovenia), 9-12 czerwca
 3. EN XXIV Warsztaty Naukowe PTSK, Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Lorenc A.: Cost of risk evaluation in intermodal transport - variant analysis, Krynica Zdrój, 24-27 maja 2017

2016

 1. EN International Conference on Industrial Logistics (ICIL'2016), Lorenc A.: The method of effectiveness evaluation of products picking proces for Pick by Order type in warehouse on the basis of a picking list, Zakopane, 28 września - 1 paĹşdziernika 2016
 2. EN 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT'2016), Lorenc A.: The evaluation of classification methods of products used in storage management, Kraków, 1-3 czerwca 2016
 3. EN 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT'2016), Lorenc A.: Assessment of the impact of products classification methods onto the efficiency of order picking process, Kraków, 1-3 czerwca 2016
 4. XXII Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A.: Risk minimalization methods for loading dangerous goods into tanker train, Gniew, 31 maja-1 czerwca 2016
 5. EN Đ­ĐşĐžĐ˝ĐžĐźĐ¸ĐşĐ° и менеджмент (Economics and management), Lorenc A.: The efficiency and cost Evaluation of loading train wagons with the use of a railroad car puller, St. Petersburg (Russia), 12-13 kwietnia 2016
 6. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Wpływ metod klasyfikacji produktów stosowanych w magazynach na efektywność procesu kompletacji, Szczyrk, 11-14 kwietnia 2016

2015

 1. XV Międzynarodowa Konferencja Jakość, Bezpieczeństwo, Ekologia w Transporcie - QSET, Lorenc A.: Ocena efektywności logistycznej obsługi klienta w branĹźy KEP, Kraków, 22-23 paĹşdziernika 2015
 2. EN 4th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT'2015), Lorenc A.: Customer Logistic Service in the Automotive Industry with the Use of the SAP ERP System, Valenciennes (France), 20-22 maja 2015
 3. XII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Wpływ wykorzystania przeciągarki wagonowej na efektywność i koszty procesów załadunku wagonów kolejowych, Szczyrk, 20-23 kwietna 2015

2014

 1. XXI Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A.: Wytyczne Białej Księgi transportu jako szansa rozwoju przewozów kontenerowych w Polsce, Wrocław-Wojanów, 26-28 maja 2014
 2. Dokonania Naukowe Doktorantów II edycja, Lorenc A.: Transport intermodalny w przewozach dalekobieĹźnych na przykładzie połączenia Europa – Azja – analiza i optymalizacja łańcucha dostaw, Kraków, 12 kwietnia 2014
 3. XI Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Planowanie rozmieszczania produktów w magazynie – najnowsze rozwiązania i trendy rozwojowe, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014
 4. XI Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Metody klasyfikacji i rozmieszczania produktów w magazynie – przegląd praktycznych rozwiązań, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014

2013

 1. EN Carpathian Logistics Congress 2013, Lorenc A., Więcek P.: Application of fuzzy sets to multi-classification of products in the warehouse, Kraków, 9-11 grudnia 2013
 2. XIV Międzynarodowa Konferencja Jakość, Bezpieczeństwo, Ekologia w Transporcie - QSET, Lorenc A., Więcek P.: Safety and effectiveness of road cargo transport between Poland and Russia, Niepołomice, 5-7 czerwca 2013
 3. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Nauka i Przemysł, Lorenc A.: Regulacje prawne dotyczące zabezpieczenia pojazdów szynowych w polskich przeprawach promowych, Kraków, 8-9 marzec 2013

2012

 1. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej „Total Logistic Management”, Lorenc A.: Wykorzystanie sieci neuronowych do klasyfikacji produktów i ich rozmieszczenia w magazynie, Zakopane, 5-8 grudnia 2012
 2. XX Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A.: Model kontenerowego systemu transportowego w przewozach dalekobieĹźnych – analiza i optymalizacja łańcucha dostaw, Poznań, 4-7 września 2012

2011

 1. Konferencja Naukowo-Teczniczna, Lorenc A.: Dedykowane systemy wymiany informacji w technologii on-line – etapy projektowania, Częstochowa-Poraj, 2011
 2. Konferencja Naukowo-Teczniczna, Lorenc A.: Budowa i rozwój kolei wysokich prędkości w Polsce na tle krajów unijnych, Częstochowa-Poraj, 201
The 22nd International Symposium on Logistics (ISL 2017) , Lorenc A.: Risk and costs predicting method of the cargo theft in road transport in Europe, Ljubljana (Slovenia), 9-12 czerwca
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
 1. Lorenc A., Szarata J., Czuba M., Big Data analytics and anomaly prediction in the cold chain to supply chain resilience (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 2, Belgrade, Serbia, pp. 315-326
 2. Lorenc A., Burinskiene A., Improve the orders picking in e-commerce by using WMS data and BigData analysis (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 233-243
 3. Lorenc A., KuĹşnar M., Lerher T.,, Solving Product Allocation Problem (PAP) by using ANN and clustering (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 206-213
 4. Lorenc A., Lerher T., PickupSimulo–Prototype of Intelligent Software to Support Warehouse Managers Decisions for Product Allocation Problem (2020), Applied Science vol. 10, no. 23, 8683, Basel, Switzerland, pp. 1-29
 5. Lorenc, A., KuĹşnar, M., Lerher, T., Szkoda, M., Predicting the probability of cargo theft for individual cases in railway transport (2020), Tehnicki Vjesnik, Vol. 27/No. 3, Slavonski Brod, Croatia, pp. 773-780
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc